Föräldraskapsstöd

Att ha förmånen att vara förälder är en av livets största gåvor. Men det är inte alltid lätt

Nordmalings kommun och Region Västerbotten erbjuder föräldraskapsstöd genom gruppträffar för alla vårdnadshavare till barn som är mellan 3-17 år.

ABC - Alla barn i centrum är för dig med barn mellan 3-12 år, läs mer och anmäl dig här.

ÄFT - Älskade förbannade tonåring är för dig med barn mellan 12-17 år, läs mer här.

 

Föräldragrupperna består av fyra träffar med varsitt
tema. Man träffas på kvällstid varannan vecka och varje träff tar
cirka två och en halv timme. Träffarna leds av utbildade
gruppledare och varje grupp har som mest 15 deltagare.

Kontakta oss vid frågor
Mail: foraldrastod @nordmaling.se
Telefon: 070-864 66 65