Serviceinsats

Du kan själv kontakta Öppenvården när du tillfälligt behöver råd eller stöd. Vi journalför inte denna kontakt.

Serviceinsats innebär några samtal kring exempelvis:

  • Ditt föräldraskap och barnen
  • Tankar kring kompisrelationer, hemsituation och skola
  • Beroendeproblematik (egen eller anhörigs problematik)
  • Problem och svårigheter (dina egna eller inom familjen)