Öppenvårdsinsats

Öppenvårdsinsats kan beviljas om handläggare på IFO gjort bedömning att det finns behov av stöd.

Insatsen inleds vanligtvis med en uppstartsträff där du, handläggaren samt utförare från Öppenvården träffas och tillsammans planerar hur insatsen ska genomföras.

Öppenvårdsinsatser kan vara till exempel:

  • Föräldrastödjande insatser
  • Behandling vid våld och konflikter inom familjen
  • Barn- och ungdomssamtal
  • Stöd med rutiner och struktur i vardagen
  • Stöd och behandling vid missbruk
  • Stöd vid våld i nära relation