Kontakt

På Nordmalings musikskola arbetar fyra lärare fördelat på 2,75 tjänster. Chef över verksamheten är kultur- och fritidschef.

Kultur- och fritidschef
Paula Quinones
Telefon: 0930-140 15
Mobil: 070-2176655
E-post: Paula.quinonescanessa@nordmaling.se

Musikledare
Peter Sigfridsson
Telefon: 0930- 141 46
Mobil: 070-9290729
E-post: peter.sigfridsson@nordmaling.se

Musiklärare
Pelle Robertsson
Telefon: 0930- 141 46
E-post: Per.Robertsson@nordmaling.se (arbetar tis och tors)

Musiklärare
Viktor Lindholm
Telefon: 0930- 141 46
E-post: Viktor.Lindholm@nordmaling.se (arbetar ons och tors)

Musiklärare
Peter Jakobsson
Telefon: 0930- 141 46
E-post: peter.jakobsson@nordmaling.se