Orkester och ensemble

För elever i den kommunala musikskolan finns möjlighet att delta i orkester eller ensembler av olika slag. i Nordmalings kommun har vi ett antal olika ensambler:

  • Rockensemble
  • Slagverksensemble
  • Mindre, tillfälliga ensembler

För att få vara med i en ensamble måste eleven oftast ha deltagit en period i musikundervisningen. Detta sker dock i samråd med musikskolans lärare och har att göra med hur långt barnet har kommit i sina studier. Målet är dock att eleven i ett tidigt skede kan få testa vara med för att se om det är någonting man trivs med.

Tyvärr kan inte alla elever i kommunen delta i ensemble-aktiviteter.

Resor för att åka till och från ensemblerepetitioner bekostas av vårdnadshavare.