Avlösarservice

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Insatsen ges i eller i nära anslutning till hemmet. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer.

Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Insatsen ges i eller i nära anslutning till hemmet. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer.

Avlösarservice i hemmet kan beviljas för att anhöriga ska kunna få avkoppling och kunna uträtta sysslor utanför hemmet. Föräldrar med barn som har stora funktionshinder kan behöva hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller kunna delta i egna aktiviteter. Aktiviteter kan exempelvis vara att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, ta en promenad mm. Avlösning kan också ges till anhörig som vårdar vuxen funktionshindrad i hemmet.

Avlösningens omfattning ska alltid prövas individuellt och bedömas utifrån behov men också utifrån beviljade insatser.

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser kan du kontakta vår LSS-handläggare. Insatsen beviljas utifrån ditt personliga behov. Du behöver inte veta vilken lag du ansöker utifrån, detta kan LSS-handläggare ge dig information om. Läs mer om ansökan här.