Korttidsvistelse för vuxna

Korttidsvistelse innebär att den enskilde tillfälligt vistas på ett korttidshem, hos en stödfamilj eller deltar i lägerverksamhet. Detta för att ge en person med funktionsnedsättning möjlighet till rekreation.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att den enskilde tillfälligt vistas på ett korttidsboende, hos en stödfamilj eller deltar i lägerverksamhet. För en person med funktionsnedsättning kan korttidsvistelse både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling. Genom korttidsvistelse ska anhöriga kunna ges avlösning och utrymme för avkoppling.

Korttidsboendet Draken

I Nordmalings kommun finns ett korttidsboende som heter Draken. Boendet ligger på Kungsgatan 63 D i Nordmaling och telefonnumret till boendet är 0930-143 50.

Korttidsboende är bemannad av omvårdnadspersonal dygnet runt i enlighet med verksamhetens behov. Personalen har kunskap och erfarenhet av att arbeta med funktionshindrade.

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser kan du kontakta vår LSS-handläggare. Insatsen beviljas utifrån ditt personliga behov. Du behöver inte veta vilken lag du ansöker utifrån, detta kan LSS-handläggare ge dig information om. Läs mer om ansökan under Ansöka om stöd.