Korttidstillsyn för barn och unga

Skolungdomar över 12 år kan ha rätt till korttidstillsyn enligt LSS.

Från och med höstterminen det år då barnen fyller 13 år upphör kommunens ansvar för fritidhemsverksamhet. För barn med rätt till insatser enligt LSS finns det möjlighet att ansöka om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Korttidstillsynen, eller som vi hellre säger fritidstillsynen, är främst avsedd för att föräldrarna ska få sitt tillsynsbehov tillgodosett, men även för att ge barnen stimulans och gemenskap. Verksamheten bedrivs före och efter skoldagen och heldag under lov och studiedagar.

I Nordmalings kommuner sker korttidstillsyn för skolungdom över 12 år på korttidsboendet Draken i Nordmaling.

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser kan du kontakta vår LSS-handläggare. Insatsen beviljas utifrån ditt personliga behov. Du behöver inte veta vilken lag du ansöker utifrån, detta kan LSS-handläggare ge dig information om. Läs mer om ansökan under Ansöka om stöd.