Kontaktperson

Många personer med funktionshinder har få kontakter vid sidan av sina anhöriga. Då kan du få en kontaktperson som ger dig stöd i vardagen.

Vad innebär det att ha eller vara kontaktperson?

En kontaktpersons roll bör ses som ett icke-professionellt stöd som ges av en person med stort engagemang och intresse för andra människor.

Det ställs inte krav på någon särskild yrkeskompetens hos kontaktpersonen. Den enskildes eget val av person bör vara avgörande för vem som skall utses som kontaktperson, dock bör denna person inte ha några andra "roller" i förhållande till den som har funktionshinder.

Någon särskild form för uppdraget finns inte. Den person som har funktionshinder och kontaktpersonen kommer själva överens om innehållet vid träffarna. Det ställs inga krav på att kontaktpersonen skall rapportera till huvudmannen om uppdraget. Däremot kan kontaktpersonen behöva stöd av huvudmannen i uppdraget samt ibland viss utbildning och fortbildning.

Kontaktpersonen erhåller varje månad ett skattepliktigt arvode. Därutöver erhålls ersättning för omkostnader som avser kontaktpersonens utgifter. Den funktionshindrade betalar själv sina utgifter vid olika aktiviteter.

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser kan du kontakta vår LSS-handläggare. Insatsen beviljas utifrån ditt personliga behov. Du behöver inte veta vilken lag du ansöker utifrån, detta kan LSS-handläggare ge dig information om. Läs mer om ansökan under Ansöka om stöd.