Daglig verksamhet

Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att få stöd för att hitta en sysselsättning som passar dina förutsättningar. Här kan du klicka dig fram och läsa mer om vilket stöd som finns.

Daglig verksamhet, LSS

Daglig verksamhet är en rättighet enligt LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Verksamheten är behovsprövad, det vill säga att man behöver ansöka om den. Insatsen är för personer med funktionsnedsättning som:

  • Har fyllt 18 år
  • Inte utbildar sig
  • Inte har något annat arbete

Syftet med daglig verksamhet är, att ha en meningsfull sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället. Daglig verksamhet innebär aktiviteter både enskilt och i grupp. I Nordmalings kommun finns fyra dagliga verksamheter:

Öppen verksamhet, Träffpunkten

Träffpunkten är en så kallad öppen verksamhet för dig som är yngre än 65 år och har drabbats av psykisk ohälsa. Det innebär att du som deltar kan komma dit när du vill, kan och orkar.

Hit kan du komma på eget initiativ eller efter kontakt med socialtjänst eller psykiatri. Du måste inte ansöka om någon insats och du måste inte i förväg bestämma vilka dagar och tider du vill komma och vara med.

Det är dock bra om du ringer innan du kommer till Träffpunkten första gången. Då vet vi att du kommer och kan ta emot dig och visa dig runt.