Tvättstugan

Tvättstugan är en så kallad daglig verksamhet vilket är en rättighet enligt LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Verksamheten är behovsprövad, det vill säga att du ansöker om den via en LSS-handläggare.

Kommunens tredje dagliga verksamhet heter Tvättstugan och finns i anslutning till det särskilda boendet Tallbacken.

Arbetsuppgifterna på Tvättstugan handlar om att tvätta och vika alla sängkläder vid de särskilda boendena Tallbacken och Strandholmen.

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser kan du kontakta vår LSS-handläggare. Insatsen beviljas utifrån ditt personliga behov. Du behöver inte veta vilken lag du ansöker utifrån, detta kan LSS-handläggare ge dig information om. Läs mer om ansökan under Ansöka om stöd.