Bilvård

Bilvården är en så kallad daglig verksamhet vilket är en rättighet enligt LSS, Lagen om särskild service till vissa med funktionsnedsättning. Verksamheten är behovsprövad, det vill säga att du ansöker om den via en LSS handläggare.

Bilvård är en daglig verksamhet som finns i räddningstjänstens lokaler. Arbetsuppgifterna på bilvården handlar om skötsel av kommunens leasingbilar såsom tvätt, städ, kontroll av vätskor, däckbyte mellan sommar och vinter säsong, hjälp vid skadeanmälan, bokning av service med mera.
Verksamheten ansvarar även för utkörning av matlådor måndag-fredag till Nyåker och Gräsmyr samt hjälper räddningstjänsten med olika arbetsuppgifter.

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser kan du kontakta vår LSS-handläggare. Insatsen beviljas utifrån ditt personliga behov. Du behöver inte veta vilken lag du ansöker utifrån, detta kan LSS-handläggare ge dig information om. Läs mer om ansökan under Ansöka om stöd. Öppnas i nytt fönster.