Dagcenter

Dagcenter är en så kallad daglig verksamhet vilket är en rättighet enligt LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Verksamheten är behovsprövad, det vill säga att du ansöker om den via en LSS-handläggare.

Dagcenter i Nordmaling är uppdelat i fyra arbetslag med en personal som ansvarig arbetshandledare i varje arbetslag.

Alla brukare har ett individuellt schema över sin arbetsdag.

Några av de saker vi gör på dagcenter:

  • Legoarbeten till olika företag i kommunen.
  • Dagcenter är delaktig i Läs och Hör - en ljud- och webbtidning där Umeåregionens kranskommuner arbetar tillsammans.
  • Tillverkar saker för försäljning exempelvis hund- och kattbäddar, fågelholkar, pappersströ.
  • Sköter matkörning till daglig verksamhet och hemtjänsten.
  • Olika fysiska aktiviteter som exempelvis bad, gymnastik och utevistelse.
  • Kommunikationsträning med dator som hjälpmedel
  • Vår och sommar städar vi ute tillsammans i Nordmaling med Snicken.

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser kan du kontakta vår LSS-handläggare. Insatsen beviljas utifrån ditt personliga behov. Du behöver inte veta vilken lag du ansöker utifrån, detta kan LSS-handläggare ge dig information om. Läs mer om ansökan under Ansöka om stöd.