Ledsagning

Ledsagning innebär du får hjälp att utföra någon form av aktivitet utanför hemmet.

En ledsagare kommer hem till dig och följer sedan med och hjälper dig att genomföra aktiviteten. Exempel på aktiviteter kan vara att uträtta ärenden eller göra besök. Aktiviteterna kan ske vid ett tillfälle eller vara regelbundna aktiviteter.

Dessa har rätt till ledsagning

Ledsagning är ett biståndsprövat stöd. Det innebär att du ansöker om ledsagning hos kommunen. En biståndshandläggare eller LSS-handläggare utreder dina behov av hjälp och beslutar om du är berättigad till hjälpen. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) beroende på vilken grupp du tillhör.

Utifrån ditt behov bestäms hur många timmar per månad som behövs och för vilken aktivitet som ledsagningen gäller.

Ledsagare matchas ihop

Du som är beviljad ledsagning får en ledsagare som passar dina behov och ni bestämmer tillsammans när aktiviteterna ska genomföras.

Så mycket kostar ledsagning

Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter, medan kommunen står för ledsagarens eventuella kostnader.

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser kan du kontakta vår LSS-handläggare. Insatsen beviljas utifrån ditt personliga behov. Du behöver inte veta vilken lag du ansöker utifrån, detta kan LSS-handläggare ge dig information om. Läs mer om ansökan under Ansöka om stöd.