Snicken

Snicken är en så kallad daglig verksamhet vilket är en rättighet enligt LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Verksamheten är behovsprövad, det vill säga att du ansöker om den via en LSS-handläggare.

Snicken är en daglig verksamhet som finns i Repahuset på Tallgatan 14 i Nordmaling.

Några av de saker vi gör hos Snicken:

  • Tillverkar pall och gör legoarbeten till privata företag.
  • Tillverkar katthus, lådar och mindre snickeriarbeten till försäljning.
  • Sköter matkörning till hemtjänst och äldreboende.
  • Vår och sommar städar vi ute tillsammans i Nordmaling med Dagcenter.
  • Trädgårdsarbeten i kommunens verksamheter.

Ansökan

Om du vill ansöka om insatser kan du kontakta vår LSS-handläggare. Insatsen beviljas utifrån ditt personliga behov. Du behöver inte veta vilken lag du ansöker utifrån, detta kan LSS-handläggare ge dig information om. Läs mer om ansökan under Ansöka om stöd.