2 Ingen hunger

Nordmalings kommun serverar varje dag måltider samt frukost och mellanmål inom förskola, skola och äldreomsorg.

Fria skolmåltider är idag en självklarhet men en fantastisk förmån i historiskt och globalt perspektiv. För elever som kommer tidigt till de kommunala grundskolorna erbjuds frukost till elever från årskurs 6 och uppåt. Syftet är att belysa vikten av frukost och goda måltidsvanor och är också tänkt att bidra till ökad studiero och trygghet i skolan.

Barn och elever som har behov av specialkost har rätt till det. Skolan och förskolan tillhandahåller vegetarisk kost, fläsk- och blodfri kost, gluten-, mjölk-, soja-, fisk och äggfri kost. Fisk som servera ska vara MSC-märkt

Kostpolicyn utgår från kommunens vision och ger vägledning för kvalitet och en helhetssyn på den pedagogiska, hälsosamma och hållbara måltiden. Kommunen strävar efter att kunna köpa in lokalproducerade livsmedel.

Situationen för målet

I jämförelse med fattiga länder är hunger inget problem i Nordmaling. Däremot finns det andra utmaningar kring våra matvanor. Den svenska livsmedelskonsumtionen är både ur hälso- och miljömässigt ohållbart med en hög köttkonsumtion och ett stort matsvinn. Socialt utsatta grupper och även barn och äldre, kan ha svårt att få i sig den näring de behöver.

Ohälsosamma matvanor i kombination med bristande fysisk aktivitet är ett ökande hälsoproblem i samhället. I Nordmaling är andelen invånare med fetma relativt hög 59 % (källa Folkhälsomyndigheten kommunstatistik andel med BMI större än 25).

Sverige har låg självförsörjningsgrad av livsmedel. Endast 3,6 % av kommunens yta är jordbruksmark och betesmark och ca 69 % är skogsmark. Det innebär att med det geografiska läget som Nordmaling har behöver livsmedel transporteras in. Andelen mark som odlas med ekologiska metoder är låg i jämförelse med andra kommuner.

Nordmalings Kommun arbetar efter den regionala livsmedelsstrategin med målsättningen att främja en lokal livsmedelsproduktion och en lokal efterfrågan på mat från närområdet som ger många mervärden.