Årsredovisning och uppföljning

Nordmalings kommuns årsredovisning innehåller en översikt över kommunkoncernens ekonomiska ställning och verksamhet under det senaste året. Med uppföljning avses ekonomiska rapporter som syftar till att se hur väl kommunens verksamhet uppfyller de tagna ekonomiska ramarna.

Uppföljning

För att se till att se till så att Nordmalings kommun håller sina ekonomiska ramar görs uppföljning av ekonomin flera gånger under året. Ekonomiavdelningen sammanställer månadsrapporter, tertialrapporter (fyramånadersrapporter) och ett delårsbokslut som presenteras för kommunernas politiker. Tertialrapporter och delårsbokslut innehåller även prognoser för hur ekonomin ser ut under resten av året.

Rapporterna fungerar som en kontroll av hur ekonomin ser ut och kan utgöra ett underlag för att ta beslut, exempelvis för att få en ekonomin i balans.

Delårsbokslut 2022 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsbokslut 2021 Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsbokslut 2020 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Delårsbokslut 2019 Pdf, 1.1 MB.

Delårsbokslut 2018 Pdf, 964.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Delårsbokslut 2017 Pdf, 1 MB.

Årsredovisning
Nordmalings kommuns årsredovisning innehåller en översikt över kommunkoncernens ekonomiska ställning och verksamhet under det senaste året. Årsredovisningen är inriktad på övergripande frågeställningar och sammanfattar de ekonomiska och finansiella aspekterna av kommunens verksamhet under året. Den produceras av ekonomiavdelning i kommunledningskontoret.

Årsredovisning 2023 Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2021 Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Årsredovisning 2020 Pdf, 2.5 MB.

Årsredovisning 2019 Pdf, 1.5 MB.

Årsredovisning 2018 Pdf, 1.5 MB.

Årsredovisning 2017 Pdf, 2.3 MB.

Årsredovisning 2016 Pdf, 1.9 MB.