Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) erbjuds till barn i åldern 1-5 år. Verksamheten är lokaliserad i hemmiljö.

Nordmalings kommun har idag endast pedagogisk omsorg i Nordmalings samhälle.

Pedagogisk omsorg är en verksamhet i hemmiljö där vi ger barn och föräldrar gemenskap i mindre barngrupp. Dagbarnvårdarna träffas på olika gemensamma aktiviteter som till exemepel i lekparken, simhallen, ishallen och om snö finns i pulkabacken. Vi tar tillvara de inlärningstillfällen som ges genom vardagspedagogisk inriktning.

Om du har frågor vänd dig då till rektor eller förskolechef.

E-tjänst barnomsorg

Nordmalings kommun har en e-tjänst för ärenden inom barnomsorgen. Du som har barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan i systemet bland annat:

  • Ansöka om plats
  • Ändra inkomstuppgifter
  • Säga upp plats

Du hittar inloggningen samt information om våra e-tjänster på sidan E-tjänster inom barnomsorg. Du hittar även information om hur du går tillväga om du exempelvis inte har personnummer eller har skyddad identitet.

Länk till information om e-tjänster inom barnomsorg och skola

Kontaktpersoner: Anna Hällgren och Mia Sikström