Vilka har rätt till barnomsorg?

På denna sida hittar du information om vilka som har rätt till olika typer av barnomsorg för sina barn.

Tillämpningsregler

Mer information om rutiner, avgifter o.s.v. hittar du i foldern:

Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg i Nordmalings kommun

När vårdnadshavare studerar eller arbetar

Barn från 1- 12 år vars vårdnadshavare arbetar eller studerar rätt till barnomsorg. Hänsyn ska tas till vårdnadshavarens arbetstider, studietider samt restider till och från verksamheten. För de som har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid (kvällar, nätter och helger) så finns privat pedagogisk omsorg.

När vårdnadshavare är föräldraledig

Vårdnadshavare med barn 1-2 år har rätt att lämna barnet i barnomsorgen under 15 timmar per vecka. Avgift enligt maxtaxan. Schema beslutas av förskolans personal/dagbarnvårdare.

Föräldraledig vårdnadshavare med barn 3-5 år är det den allmänna förskolan, 15 timmar per vecka, som styr den tid barnet är i förskolan. Placeringen är avgiftsfri. Schema beslutas av förskolans personal/dagbarnvårdaren.

Föräldraledig vårdnadshavare med barn 6-12 år har inte rätt till fritidshemsplats.

När vårdnadshavare är arbetssökande

Vårdnadshavare med barn 1-2 år har rätt att lämna barnet i barnomsorgen under 15 timmar per vecka. Avgift enligt maxtaxan. Schema beslutas av förskolans personal/dagbarnvårdare.

För arbetssökande vårdnadshavare med barn 3-5 år, är det den allmänna förskolan, 15 timmar per vecka, som styr den tid barnet är i förskolan. Denna placering är avgiftsfri. Schema beslutas av förskolans personal/dagbarnvårdaren. Får du tillfälligt arbete eller liknande som innebär att man nyttjar mer än 15 timmar per vecka så betalar du för platsen. Avgift enligt maxtaxan.

Vårdnadshavare med barn 6-12 år har inte rätt till fritidshemsplats. Arbetssökande vårdnadshavare står kvar i kö till pedagogisk omsorg och får platsen tillbaka när hen har ett arbete. Kom ihåg att anmäla detta till oss.

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd 1-2 år, placerade enligt Skollagen 8 kap § 9, har rätt till 15 timmar avgiftsfri placering i förskola.

Barn i behov av särskilt stöd 3-5 år, placerade enligt Skollagen 8 kap § 9, har rätt till allmän förskola 15 timmar samt ytterligare 15 timmar i förskola. Avgift enligt maxtaxa.

Barn 6-12 år i behov av särskilt stöd placerade enligt Skollagen 14 kap § 6, har rätt till 15 timmar skolbarnomsorg. Avgift enligt maxtaxa.

E-tjänst barnomsorg

Nordmalings kommun har en e-tjänst för ärenden inom barnomsorgen. Du som har barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan i systemet bland annat:

  • Ansöka om plats
  • Ändra inkomstuppgifter
  • Säga upp plats

Du hittar inloggningen samt information om våra e-tjänster på sidan E-tjänster inom barnomsorg. Du hittar även information om hur du går tillväga om du exempelvis inte har personnummer eller har skyddad identitet.

Länk till information om e-tjänster inom skola och barnomsorg (intern länk)

Kontaktpersoner: Anna Hällgren och Mia Sikström