Betyg och studieintyg

Här hittar du information om vad som gäller för betyg och studieintyg.

Betyg

Du får betyg efter varje avslutad kurs, när det finns betygsunderlag.

Obs! Du måste själv beställa din betygsutskrift. Du bör säga till i god tid, innan du behöver betyget. Du beställer ditt betyg på barn.utbildning@nordmaling.se

Studieintyg

Om du behöver studieintyg till CSN, A-kassa eller annan myndighet, så kontakta studie- och yrkesvägledare.

Kontakta studie- yrkesvägledare

Länk till kontaktuppgifter för studie- och yrkesvägledare (intern länk)