Validering inom Komvux

Om du har tidigare erfarenhet och kunnande inom ett eller flera yrkesområden men saknar formella betyg eller intyg har du möjlighet att genomgå en validering. Med validering menas att du kan få dina erfarenheter och kunnande bedömda. Du kan välja om du vill få ett intyg eller få ett betyg genom prövning av ditt kunnande.

Är du intresserad eller har frågor om valideringsprocessen kan du boka ett samtal för inledande kartläggning med vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare,

Sanna Forslund: sanna.forslund@nordmaling.se

Mer information finns på nedanstående länk:

https://www.youtube.com/embed/mYfPoRQ8jGA Länk till annan webbplats.