Receptfria läkemedel

Här finns information för dig som säljer receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel. Om du vill sälja receptfria läkemedel i din affär måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Bygg- och miljökontoret har sedan tillsyn över försäljningen.

Syftet med lagstiftningen

Att läkemedel är receptfria betyder inte att de är helt ofarliga och fria från biverkningar. Om läkemedel används eller hanteras på fel sätt finns det en risk för att det kan leda till skada. Därför finns det regler om försäljning av receptfria läkemedel.

Syftet med reglerna är att du ska erbjuda en god kvalitet och säkerhet för kunden. Det är till exempel viktigt att alla återförsäljare kan nås om felaktiga läkemedel måste dras tillbaka. Du kan läsa mer om regler och ladda ner blanketter på Läkemedelsverkets hemsida.

Anmälan om försäljning

Innan du börjar sälja receptfria läkemedel så måste du anmäla det till Läkemedelsverket. På Läkemedelsverkets hemsida kan du anmäla detta, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.. På deras hemsida anmäler du även om det blir förändringar i verksamheten eller om du skulle upphöra med din försäljning av receptfria läkemedel.

Om du säljer läkemedel utan att ha gjort en anmälan är det olagligt och kan leda till fängelse eller böter.

Kontroll

Läkemedelsverket som har det övergripande ansvaret för tillsyn och sanktioner av receptfri handel. Kommunerna i landet har fått ansvar för den lokala kontrollen av att regelverket följs. I Nordmalings kommun är det Bygg- och miljökontoret som sköter tillsynen av dem som säljer receptfria läkemedel.

Reglerna omfattar bland annat anmälan, egenkontrollprogram och exponering. Läkemedlen får inte säljas till den som inte fyllt 18 år och man har som försäljningsställe en skyldighet att upplysa konsumenten om var han eller hon kan få farmaceutisk rådgivning.

Innan du kan påbörja försäljningen måste du ta fram ett skriftligt egenkontrollprogram. Det ska på ett tydligt sätt beskriva hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker hantering.

Följande regler ska du känna till

  • Kunden ska ha fyllt 18 år för att få köpa receptfria läkemedel
  • Verksamheten ska ha en väl synlig skylt om 18-årsgränsen vid receptfria läkemedlen.
  • Vid inköp måste du själv kontrollera att leverantören har ett giltigt partihandelstillstånd för läkemedel. Samt att leveranserna och förvaringen av sker på ett säkert sätt. Du ska också dokumentera alla inköp för spårbarhet.
  • Du är skyldig att ta emot reklamationer av läkemedel som finns i ditt sortiment. Det gäller även om du inte har sålt den aktuella förpackningen.
  • Du får inte sälja förpackningar med kort bäst-före-datum utan måste returnera dessa till leverantören. Läkemedelsverket rekommenderar att en minsta förbrukningstid på 3 månader, men gärna 6 månader, för att garantera säkerhet och kvalitet.
  • Du får inte ge råd eller rekommendationer om receptfria läkemedel. Du bör i så fall hänvisa till farmaceutisk rådgivning, till exempel ett apotek.

Även vid distanshandel krävs en kontroll av legitimation. Det räcker inte med att kunden själv intygar sin ålder. Du får inte sälja nikotinläkemedel om du misstänker langning. Det vill säga att du tror att det kommer att överlämnas till någon som är under 18 år gammal.

För mer information, se Läkemedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..