Alkohol och tobak

Om du ska servera eller sälja alkohol och tobak behöver du ansöka om tillstånd eller anmäla det till kommunen. Bygg- och miljökontoret är den enhet som ansvarar för handläggningen av dessa ärenden. Under flikarna alkohol och tobak kan du läsa mer om vad som gäller vid ansökningar och anmälningar.