Avfall och återvinning

Här är information om avfall och återvinning, hur du sorterar ditt avfall, regler om avfall och hur du hittar till återvinningsstationer och återvinningscentraler.

Vem gör vad?

Vakin

Vakin, Vatten- och avfallskompetens i norr AB, är ett kommunalt bolag som ansvarar för avfall och återvinning i Nordmaligs kommun. Vakin administrerar alla sophämtningsabonnemang.

Avfall och återvinning på vakin.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Nordmalings kommun

En del frågor som rör avfall och återvinning hanteras av Bygg- och miljökontoret på Nordmalings kommun. Bygg- och miljökontoret är tillsynsmyndighet över avfallshanteringen och handlägger anmälningar. Det är till exempel anmälningar av kompostering av avfall, latrin, tillfälligt uppehåll i hämtning av hushållsavfall, användning av avfall för anläggning, användning av järnsand och transport av avfall.