Avfallsplan Umeåregionen

Nordmalings kommun har beslutat om en avfallsplan tillsammans med Umeåregionen. Umeåregionen består av Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner. Vi samarbetar för att göra regionen mer hållbar.

Planen i korthet

Umeåregionen vill hantera avfall på ett hållbart sätt. Därför har vi satt mätbara mål för hållbar avfallshantering. Vi har även gjort en plan för vad vi ska göra för att nå målen. Vi strävar efter en cirkulär ekonomi. Cirkulär ekonomi betyder att alla som bor i regionen förebygger att resurser tar slut i framtiden. För att lyckas behöver vi tänka på hur vi påverkar både ekonomin, miljön och samhället i stort.

I planen beskriver vi hur vi ska

  • förebygga avfall
  • använda resurser effektivt och hållbart
  • jobba med återvinning så att råvaror kan användas i nya produkter.

Mål

Avfallsplanen har tre hudusakliga mål för regionen att hantera avfall på ett mer hållbart sätt.

Mål 1: Minska avfallsmängderna Om alla hjälps åt kan vi minska mängden avfall med 25 procent från år 2015 till år 2025. Att minska mängden avfall är bra för miljön på flera sätt. Det ger lägre energianvändning, mindre utsläpp av växthus­gaser och sparar på jordens naturresurser. Både hushåll, företag och andra organisationer måste hjälpas åt att minska avfallsmängderna.

Mål 2: Öka återvinningen Vi ska göra det lättare för hushåll, kommunala versamheter och företag att återvinna. Återvinning spelar en stor roll i ett hållbart samhälle. Därför är det viktigt att vi tänker på avfall som en resurs och behandlar det på rätt sätt. När vi återvinner avfall blir det till material i nya produkter. Det betyder att det behövs mindre nytt material och att utsläppen av växthusgaser minskar.

Mål 3: Minska miljöpåverkan Vi ska hämta avfall med minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska även planera för en renare närmiljö. En hållbar avfallshantering minskar samhällets miljöpåverkan. Vi måste också minska miljöpåverkan från själva hanteringen av avfallet. Miljöpåverkan från transporter och behandlingsanläggningar innebär till exempel utsläpp till luft, vatten och buller. Farliga ämnen sprids om vi inte sorterar bort farligt avfall.

Ta del av planen i sin helhet

Om du vill läsa mer om avfallsplanen och målen kan du hitta det på Nordmalings hemsida under Styrande dokument Länk till annan webbplats..