Avfallshantering

På denna sida kan du läsa om övergripnde regler för företag och privatpersoner gällande avfallshantering. Både företag och privatpersoner ska följa miljöbalken krav, men vilka typer av avfall och vilka krav som ställs skiljer sig åt.

Om ni inte hittar informationen ni söker eller om ni har frågor angående innehållet på sidan kan ni kontakta Miljökontoret via:

Telefon: 0930- 140 00 vxl.

E-post: Miljo@nordmaling.se