Återvinningscentraler- och stationer

Från första 1 januari 2024 tar Vakin över alla återvinningstationer- och centraler i Nordmalings kommun.

Återvinningscentralen (ÅVC)

I Nordmalings kommun finns det en ÅVC som är belägen på Åsgatan 20. På ÅVC kan hushåll lämna in sitt återbruk, grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall och farligt avfall.

Till ÅVC kan du lämna:

 • grovsopor, exempelvis trasiga möbler och annan inredning,
 • trädgårdsavfall,
 • farligt avfall, exempelvis elavfall och färg,
 • metallskrot, även den gamla stekpannan,
 • mindre mängder byggavfall,
 • jord, sten och betong.

Detta kan du vanligtvis inte lämna på din återvinningscentral:

 • restavfall och matavfall - lägg det i rätt soptunna där du bor,
 • däck - lämna till de som säljer däck,
 • läkemedel - lämna till apoteket (förutom cancermediciner som återvinningscentralen tar emot),
 • gasoltuber - lämna till de som säljer gasol,
 • fyrverkeripjäser - lämna till de som säljer fyrverkerier.

Återvinningsstationer (ÅVS)

På återvinningsstationerna (ÅVS) kan privatpersoner lämna tidningar och förpackningar av glas, papper, plast och metall.

I Nordmalings kommun finns det förnärvarande ÅVS i Bratttfors, Gräsmyr, Hörnsjö, Levar (Värmeverket), Lögdeå, Rundvik, Norrskenshallen och Nyåker.

Öppentider m.m.

Om du vill veta mer om öppentider och regler kring ÅVC och ÅVS kan ni besöka Vakins hemsida Länk till annan webbplats..