Hälsoskydd

Hälsoskydd

I miljöbalken finns bestämmelser som ska förebygga att olägenheter med risk för människors hälsa uppkommer. Bland annat finns särskilda krav på bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

Problem med inomhusmiljön i din lägenhet

Har du problem med din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd. Om det inte hjälper kan du ta kontakt med miljökontoret. Om vi bedömer situationen som en olägenhet kan vi ställa krav på fastighetsägaren att åtgärda problemet.

Fastighetsägaren har som ansvar att löpande kontrollera och planera sin verksamhet för att motverka och förebygga både hälsoproblem och påverkan på miljön. Egenkontrollen kan utgöras av exempelvis buller, ventilation, temperaturer, vatten, skadedjur och även felanmälningar från de boende.

Anmälningspliktiga verksamheter

Verksamheter enligt nedan ska anmälas till kommunstyrelsen senast sex veckor innan verksamheten påbörjas:

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg. Sedan den 1 juli 2021 innefattas även verksamheter med andra typer av stickande och skärande verktyg t ex håltagningspistol, Blomdahlsmetoden eller rakkniv mot huden (där det finns risk för annan smitta än just blodsmitta).
  • Bassängbad som är upplåtna till allmänheten eller som annars används av många människor
  • Förskola, grundskola, gymnasieskola, öppen förskola mm.
  • Solarier

Lokaler för allmänna ändamål

Miljökontoret utövar även tillsyn på verksamheter som inte är anmälningspliktiga. Syftet med tillsynen är att skydda invånarnas hälsa. Miljökontoret arbetar också förebyggande med information och i viss mån rådgivning. Om du driver en verksamhet enligt nedan kan du bli föremål för tillsyn:

  • Lokaler för hygienisk behandling
  • Hotell, pensionat eller liknande lokaler
  • Idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och liknande
  • Lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande

I Nordmalings kommun arbetar vi aktivt med hälsoskyddsfrågor utifrån de lokala miljömål som beslutats.