Ventilation

En väl fungerande ventilation är viktigt för att du ska trivas och må bra i ditt hem. Ventilation som inte anpassas till förändringar kan påverka luften så att du blir sjuk.

Luften i en lägenhet ska regelbundet bytas ut eftersom vi människor och eventuella husdjur förbrukar syret och ger upphov till föroreningar och fukt genom andning, rökning, tvättning och matlagning.

Många bostäder, skolor och lokaler har idag en dålig inomhusmiljö, bland annat på grund av dålig ventilation. Ventilation ska släppa in ny frisk luft och transportera bort gammal dålig luft.

Tecken på att ventilationen inte fungerar kan vara:

  • imma eller fukt på insidan av fönstret
  • dålig luft och varmt
  • mögel

Problem med ventilation

Om du upplever problem med ventilationen i din lägenhet finns det några åtgärder du kan prova för att det ska bli bättre:

  • Håll friskluftsventiler och vädringsfönster öppna så att luftbytet förbättras.
  • Rengör ventiler i badrum och kök regelbundet.
  • Vädra ofta och genom korsdrag korta stunder.
  • Håll köksfönstren stängda när du lagar mat så att dina grannar inte störs av matoset.
  • Installera inte köksfläkt utan att tala med fastighetsägaren eftersom detta kan försämra grannarnas ventilation.

Kontakta din fastighetsägare som har ansvar för att genomföra undersökningar och åtgärder. Sker inga åtgärder trots problem kan du vända dig till Bygg- och miljökontoret.

Ventilation i skolan

Om du har barn i förskolan eller i skolan och misstänker att de mår dåligt kan det vara ventilationen. Ta kontakt med personalen eller rektorn. Hjälper inte det och problemen kvarstår kan du kontakta Bygg- och miljökontoret.