Buller

Buller är ljud som uppfattas som störande. Vad som uppfattas som buller kan variera starkt från en person till en annan. Byggarbetsplatser, vägtrafik och konserter är exempel på bullrande verksamheter som kan störa. Buller kan även komma inifrån byggnaden, från fläktar, hissar eller tvättstugor.

Buller inomhus

För mycket buller i vardagen kan göra att du känner dig trött och får svårt att koncentrera dig. Buller kan också leda till att du får svårt att somna och att sova gott. Enligt de allmänna råden bör en ljudnivå på 30 dBA inte överskridas i bostadsutrymmen.

Om du störs av buller i din bostad ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare. Skriv gärna ner vilka tider på dygnet som det bullrar och försök att sakligt beskriva hur det låter. Det gör det lättare för din fastighetsägare att undersöka vad det är som stör. Om du inte får hjälp av din fastighetsägare kan du kontakta Bygg- och miljökontoret. Störs du av buller från industrier eller andra företag kan du också kontakta Bygg- och miljökontoret..

Trafik-och industribuller

Störs du av buller från verksamheter eller trafik kan du kontakta Bygg- och miljökontoret. Information om externt buller finns hos Naturvårdsverket.

Höga ljudnivåer

Om du upplever att ljudnivåerna är för höga på t.ex. en uteservering eller gymmet ska du i första hand kontakta verksamhetsutövare och be dem att sänka. Om problemet kvarstår kan du i vissa fall kontakta Bygg- och miljökontoret för att lämna ett klagomål.