Fukt och mögel

Problem med fukt och mögel inomhus i bostaden kan bero på flera olika orsaker vilka ofta samverkar. Inträngande fukt i kombination med för låg luftomsättning (dålig ventilation) skapar stora problem i många bostäder.

Orsaker till fuktskador kan exempelvis vara läckage från rör, otäta skarvar i våtrumsmatta eller läckage från tak. Om ventilationen inte fungerar som den ska kan fuktproblemet öka.

Mögelsvampar och mögelsporer förekommer naturligt både utomhus och inomhus. Mögel är en vanlig skada i byggnader och börjar växa om den relativa luftfuktigheten är högre än 70 procent.

Tecken på fukt och mögel

Tecken på fuktproblem i en byggnad är dålig lukt, exempelvis jordkällarlukt, kondens på fönstrens insida, bubblor i mattor, färg och tapeter som flagnar, missfärgningar eller fuktfläckar.

Mögel kan vara dolt bakom byggnadskonstruktioner och upptäcks oftast genom lukten. Men det finns också vissa mögelsvampar som inte ger någon avvikande lukt. Lukt av mögel fäster sig lätt vid olika material och kan sitta kvar lunder lång tid.

Misstänker du fukt och mögel i din bostad

Hyresgäster och bostadsrättsinnehavare ska i första hand vända sig till fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller motsvarande för att undersöka fuktproblemen så snart som möjligt.

Får du ingen hjälp av din fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan du kontakta Bygg- och miljökontoret som då gör en bedömning av problemet. Vid behov kan då den ansvarige uppmanas att utreda ärendet och utföra nödvändiga åtgärder.

Hälsoproblem till följd av fukt och mögel

Fukt- och mögelskador i byggnader kan ge upphov till hälsoproblem. Luftvägsinfektioner, väsande andning och astmatiska besvär är symptom som kan uppträda. Även irritation i näsa och ögon och generella besvär som trötthet och huvudvärk kan förkomma. Personer med allergier, astma eller känsliga luftvägar och slemhinnor samt barn och ungdomar kan känna av besvären mer än andra.

Även bakterier och kvalster kan orsaka hälsoproblem vid fuktskador i byggnader. Fuktskador kan också leda till ökade emissioner från bygg- och inredningsmaterial i bostaden.