Tobak

Du som vill sälja tobak måste ansöka om tillstånd för tobaksförsäljning hos kommunen. Den nya tobakslagen ”Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter” gäller från 1 juli 2019 och innebär bland annat tillståndsplikt för försäljning av tobaksprodukter, ökade krav på spårbarhet- och säkerhetsmärkning samt fler rökfria miljöer.

För att sälja Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla detta till kommunen innan försäljningen startar. Även om du har ett tillstånd för att sälja tobak måste du anmäla dessa produkter, eftersom de inte ingår i tillståndet. Under flikarna ovan kan ni läsa om anmälnings- och tillståndspliktig försäljning samt vad Miljökontorets tillsyn innebär.