Ansökan om försäljningstillstånd

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Tillstånd för att sälja tobaksvaror kallas även för tobakstillstånd eller försäljningstillstånd för tobaksvaror. Om du ska sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans exempelvis via internet behöver du ansöka om tillstånd för detaljhandel. Om du ska sälja till butiker, behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel. I Nordmalings kommun är det Miljökontoret som handlägger ansökningar om tobakstillstånd.

När behövs tillstånd?

Vid all försäljning av tobaksvaror krävs försäljningstillstånd.

Tillstånd för försäljning av tobaksvaror kan avse olika typer av försäljning.

  • Detaljhandel omfattar den försäljning som sker direkt till konsumenter. Detaljhandel kan ske från ett fysiskt försäljningsställe eller via distansförsäljning, till exempel via en hemsida.
  • Partihandel omfattar all annan försäljning än den vid detaljhandel.

Ett försäljningstillstånd kan vara:

  • stadigvarande och gäller tills vidare.
  • tillfälligt och gäller då för en viss period eller tillfälle.

Ansökan och tillstånd

Information om ansökan

När du ansöker så genomför Miljökontoret en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. För att du ska kunna beviljas ett tobakstillstånd krävs bland annat att du ska kunna visa att du är ekonomiskt och personligt skötsam. Det innebär till exempel att du inte bör ha skulder hos Kronofogden eller några anmärkningar hos Skatteverket. Du får inte heller förekomma polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet. Om du har köpt eller startat verksamheten inom tre år från ansökningsdatum, måste du kunna visa hur du har finansierat verksamheten.

Om du får ett tillstånd, så måste du även fortsatt visa att du sköter din bokföring, betalar dina skatter i tid och inte begår något brott. Detta kan nämligen även kontrolleras vid miljöförbundets tillsynsbesök på försäljningsstället.

Om du inte får ett tillstånd så kan du överklaga beslutet till domstol.

I anvisningarna för ansökan om försäljningstillstånd för tobak kan du se vilka dokument du måste lämna in tillsammans med din ansökan. Anvisningarna kan ni ladda ner via denna länk: Anvisningar till ansökan om tobakstillstånd Pdf, 182.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Till ansökan ska ni bland annat bifoga en finansieringsplan. Miljökontoret har tagit fram en mall till detta som ni kan ladda ned via denna länk: Finansieringsplan Pdf, 162.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur lång tid tar handläggningen?

Miljökontoret har rätt till fyra månaders handläggningstid efter att en fullständig ansökan inkommit. En ansökan är fullständig när alla efterfrågade handlingar har inkommit. Ju snabbare du svarar desto fortare går handläggningen.

Det finns dock faktorer som tillståndsenheten inte styr över, exempelvis svarstiden hos remissinstanserna. Generellt kan du räkna med två till tre månaders handläggningstid för en fullständig ansökan om försäljningstillstånd.

Ansökningsavgift

Kommunen får ta ut en avgift som ska täcka kostnaden för prövning av ansökan om tillstånd. Avgiften är en ansökningsavgift vilket innebär att den tas ut även om tillståndet inte beviljas.

Taxor och avgifter kopplade till tobak och liknande produkter finner du under fliken "Taxor för bygg- och miljökontoret Öppnas i nytt fönster.".

Information om fakturering

För att fakturan ska hamna rätt är det viktigt att ange en fakturaadress i ansökan. I annat fall skickas fakturan till bolagsadressen.

Anmälan om förändring eller upphörande

Det är viktigt att du anmäler förändringar i din verksamhet eller bolag direkt. Det kan exempelvis vara ägarbyte, nya ledamöter i styrelsen, nya bolagsmän. Detsamma gäller om du vill sluta sälja tobaksvaror eller tänker avsluta verskamheten.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning

Alla aktörer, anläggningar och maskiner som ingår i leveranskedjan av tobaksvaror har en unik identifieringskod. Alla tobaksvaror har en unik spårbarhetsmärkning. Reglerna om spårbarhets- och säkerhetsmärkning syftar till att motverka den illegala handeln av tobak. Med märkningen kan man följa tobaken från tillverkning till kund.

Identifieringskod För att kunna köpa in tobaksvaror av en partihandlare måste du som detaljhandlare ha en identifieringskod. Du kan få en identifieringskod på två sätt:

  • Du kan själv ansöka om en identifieringskod hos den behöriga id-utfärdaren.
  • Du kan se till att en leverantör, till exempel en partihandlare, ansöker om en identifieringskod till dig.

Även om du har en identifieringskod måste du ansöka om tillstånd. Varje försäljningsställe måste ha en identifieringskod.

Du kan själv ansöka om en identifieringskod hos den behöriga id-utfärdaren. Nationell id-utfärdare i Sverige är All Soft Corp s.r.o. - ansökan om id-koder kan göras här: ID Issuer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om hur du ansöker om identifieringskod på Folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.