Avgifter för försäljningstillstånd

På denna sida hittar du information om kommunens avgifter för att ansöka om samt förändra försäljningstillstånd.

När betalar jag avgiften?

Avgiften måste vara betald innan handläggningen av din ansökan kan påbörjas. Därför är det viktigt att betala den i god tid.

Var betalar jag avgiften?

Du betalar avgiften till Nordmalings kommun. För information om vilket konto du ska betala till kontakta kommunens ekonomiavdelning via växeln: 0930-140 00.

Vad kostar det att ansöka eller förändra ett serveringtillstånd?

Att ansöka om eller förändra ett försäljningstillstånd kostar en avgift enligt fastställd taxa som finns under fliken "Taxor för bygg- och miljökontoretÖppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.". Avgiften baseras på antal handläggningstimmar enligt nedan.

 • Permanenta försäljningstillstånd (Detalj-/patihandel)
  8 timmar
 • Tillfälligt tillstånd (Detalj-/partihandel)
  5 timmar
 • Ansökningar om ändringar i tillstånd
  Ansökan från dödsbo/konkursförvaltare att driva
  rörelsen vidare: 5 timmar
  Ny person med betydande inflytande (PBI),
  större förändring: 6 timmar
  Övriga ändringar 2 timmar
 • Anmälan
  Ny person med betydande inflytande (PBI),
  mindre förändring: 2 timmar