Rökfria miljöer

Rökning och även passiv rökning är ett folkhälsoproblem. Därför finns det restriktioner, dvs regler för var du inte får röka. Där det helt enkelt är förbjudet att röka.

Platser där det är förbjudet att röka kallas för rökfria miljöer.

Det är tobakslagen som definierar vad som ska vara rökfri miljö och det rör sej om vissa offentliga miljöer och gemensamhetslokaler såsom:

  • Förskolor, skolor, fritidshem, fritidsgård, skol- och förskolgårdar
  • Sjukhus, hälsocentraler, tandläkarmottagningar, vårdboenden, särskilt boende och gruppboende
  • Kollektivtrafik inklusive hållplatskurer och vänthallar
  • Restauranger, caféer och andra serveringsställen
  • Lokaler för allmän sammankomst eller offentlig tillställning, t.ex. möteslokaler, biografer, teater, konserter, sportevenemang, marknader och mässor
  • Andra lokaler dit allmänheten har tillträde såsom postkontor, butiker, banklokaler, systembolag frisersalonger m.m.

Sedan den 1 juni 2005 har det varit förbjudet att röka i restauranger och på andra serveringsställen - utom när servering har skett utomhus. I och med den nya lagen är det också förbjudet att röka på uteserveringar. Hädanefter gäller alltså ett rökförbud i alla serveringsmiljöer (prop. 2017/18:156 s. 93 och s. 202). Möjligheter finns dock fortfarande att tillåta rökning i separata rum som särskilt avsatts för rökning (se 6 kap. 6 § LTLP).

Uteserveringar

Enligt tobakslagen, Lagen om tobak och liknande produkter, är rökning förbjuden på restauranger, serveringsställen och i andra lokaler dit allmänheten har tillträde. Det är inte heller tillåtet att röka på uteserveringar. Det får inte finnas rökrum eller rökrutor på uteserveringar.

Vad händer om någon röker på min uteservering?

Du ska upplysa dina gäster eller besökare om att rökning inte är tillåtet på uteservering och kring entrén.

Skyltningen är viktig och att din personal är uppdaterad och vet vad som gäller.

Miljökontoret är ansvarig för tillsynen av att tobakslagen följs. Om vi gör en inspektion och ser att du som företagare inte informerar tillräckligt om rökförbudet så följer vi upp att du hittar ett sätt att ta ansvar för informationen och att du har en fungerande egenkontroll.

Som verksamhetsutövare ska du se till att:

  • Inte ha askkoppar
  • Ha tydliga skyltar
  • Personalen vet vilka regler som gäller
  • Personalen säger till gäster som röker.

Allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter till miljökontoret om rökförbudet inte fungerar på restauranger, caféer etc.

Rökrum

Ett rökrum får inte vara större än 25 procent av lokalens yta. I benämningen lokalens yta ingår alla utrymmen som är tillgängliga för gästerna, även olika biytor, spelutrymmen med mera. I ett rökrum får ingen annan verksamhet än rökning ske. Servering av mat och dryck är alltså inte tillåtet. Det får heller inte finnas annan underhållning i rökrummet, exempelvis tv-apparater eller spelmaskiner.

Besökare ska kunna komma in i serveringslokalen utan att passera genom rökrummet, och luften från rökrummet får inte komma ut i lokalen. Idag finns ingen luftrening för återcirkulation av luften som accepteras av miljökontoret. Rökrummen ska vara så utformade och ventilerade att rök inte sprids till övriga delar av serveringsstället (5 kap. 1 § förordningen [2019:223] om tobak och liknande produkter).

Observera att det kan behövas bygglov för att anlägga ett rökrum.

Vem har ansvaret?

Det är du som äger serveringen eller som hyr lokalen som ansvarar för att följa lagstiftningen kring tobak. Miljökontoret har ansvar för att kontrollera att verksamhetsansvariga följer tobakslagens regler om rökförbud i offentliga lokaler och på offentliga platser i kommunen.

Vad händer om man bryter mot lagen?

Om det visar sig att tobakslagen inte följs har miljökontoret rätt att kräva åtgärder. Om det inte hjälper kan du som är ansvarig för verksamheten eller lokalen få betala ett vite. Det kan också leda till att ett serveringstillstånd för alkohol omprövas, eftersom laglydnad är ett krav för att ha ett sådant tillstånd.

Mer information om rökfria miljöer finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats.