E-cigaretter

Elektroniska cigaretter kallas även för Vape, E-cigg, E-cigaretter, el-cigg eller el-cigaretter. Med påfyllnadsbehållare menas en behållare med vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. Vätskan kallas också e-juice eller e-vätska

Anmälan

För att sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare måste du göra en anmälan till kommunen innan försäljningen påbörjas. Om försäljningen sker genom gränsöverskridande distansförsäljning ska den även registreras hos Folkhälsomyndigheten. Du gör din anmälan till den kommun där försäljningsstället är beläget. Anmälan görs via våra e-tjänster eller genom anmälningsblankett som ni skickar in till kommunen. Till anmälan ska ni även bifoga ett egenkontrollprogram för verksamheten.

Anmälan om förändring eller upphörande

Förändringar i verksamheten eller bolaget, till exempel ägarbyte, nya bolagsmän eller adress, ska anmälas till kommunen utan dröjsmål. Detsamma gäller om du vill sluta med försäljningen.

Även anmälan om verksamhetsförändringar eller upphörande av verksamhet kan göras via våra e-tjänster.

Egenkontroll

Du som säljer elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare ska bedriva så kallad egenkontroll. Det innebär att du själv ska kontrollera att försäljningen av varorna och produkterna följer de regler som finns för försäljningen. Ett egenkontrollprogram ska upprättas för varje enskilt försäljningsställe.

En del av egenkontrollen är att bolaget, föreningen eller näringsidkaren ska ha ett egenkontrollprogram där det framgår vilka rutiner personalen i verksamheten ska arbeta efter för att följa försäljningsreglerna. Egenkontrollprogrammet är också ett viktigt dokument i den kommunala tillsynen. Det är viktigt att egenkontrollprogrammet är aktuellt och förankrat hos personalen.

I Folkhälsomyndigheten vägledning för egenkontrollprogram kan ni få stöd i hur det ska utformas och vad som bör vara inkluderat i ett egenkontrollprogram.