Köregler och placering för barnomsorg

Nordmalings kommun har regler för hur kön fungerar för den som ansöker om barnomsorg och/eller skolbarnomsorg samt hur placering av barnet beslutas.

Köregler

Nordmalings kommun är skyldig att inom 4 månader anvisa plats inom barnomsorg/skolbarnsomsorg.
Barnen placeras i barnomsorgskö enligt följande regelsystem:

 1. Allmän förskola till alla barn som är 3 - 5 år. Placering sker hösten det år barnen fyller 3, 4 respektive 5 år.
 2. Barn som redan har en placering men som önskar byta barnomsorgsplacering.
 3. Syskon till redan placerade barn.
 4. Placering efter ködatum. Har flera barn samma ködatum rangordnas de efter ålder med det äldsta barnet först.

Placering

Plats i barnomsorg/skolbarnsomsorg fördelas löpande.

Placering sker enligt köreglerna (se regler under punkt 4: köregler)

 • Plats erbjuds i första hand i den form av verksamhet som begärts. Är detta inte möjligt erbjuds annan ledig plats. Huvudprincipen för Nordmalings kommun är att följa skolupptagningsområdena vid placering, om detta är möjligt.
 • Vårdnadshavare som erbjuds annan barnomsorgsform än den önskade har rätt att tacka nej och kvarstå i kön för nytt platserbjudande längre fram i tiden.
 • Vårdnadshavare som önskar skjuta upp placeringen av sitt/sina barn kvarstår i kön, men ködatumet flyttas fram lika många månader som det önskade placeringsdatumet flyttas fram.
 • Vårdnadshavare som tackar nej till erbjuden sökt plats stryks ur kön.
 • Bekräftelse på beviljad plats sker via e-post till vårdnadshavare och till den enhet där barnet har placerats.
 • Kommunen förbehåller sig rätten att kunna omplacera barn exempelvis vid förändringar av verksamheter.

Tillämpningsregler

Fullständiga regler om rutiner, avgifter o.s.v. hittar du i foldern:

Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg i Nordmalings kommun Pdf, 979.9 kB.

E-tjänst barnomsorg

Nordmalings kommun har en e-tjänst för ärenden inom barnomsorgen. Du som har barn inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem kan i systemet bland annat:

 • Ansöka om plats
 • Ändra inkomstuppgifter
 • Säga upp plats

Du hittar inloggningen samt information om våra e-tjänster på sidan E-tjänster inom barnomsorg. Du hittar även information om hur du går tillväga om du exempelvis inte har personnummer eller har skyddad identitet.

Länk till information om e-tjänster inom barnomsorg

Kontaktperson: Cecilia Karlsson