Studie- och yrkesvägledning för vuxna

Funderar du på ett nytt yrke eller om du har rätt behörighet för högre studier? Behöver du någon att bolla idéer med kring utbildning och yrkesval? Studie- och yrkesvägledaren kan vara ett stöd för dig som vill veta mer om studier, yrken och arbetsmarknad.

Utbildning är en klok investering för den som vill öka sina möjligheter att få drömjobbet och forma sitt liv efter egna drömmar. Framtidens arbetsliv kommer dessutom att kräva ständig påfyllnad av ny kunskap. Du kanske har en idé som du funderat på, något du skulle vilja göra men inte kommit vidare med. Studie- och yrkesvägledaren kan tillsammans med dig ha ett eller flera samtal så att du kan komma fram till vilka möjligheter du har utifrån dina egna förutsättningar och intressen.

När du vill diskutera studier är det viktigt att tillsammans med en studievägledare göra en individuell studieplan så att du väljer rätt kurs, studieform och studietakt för att nå det uppsatta målet. Studier är investering i tid och pengar, därför ska du välja med hjärtat.

Om du skall studera på universitet eller högskola bör du ta reda på vilka krav på förkunskaper som behövs, detta för att kunna bli antagen till önskad utbildning och för att kunna klara av studierna.

Vad är studievägledning?

Studie- och yrkesvägledning utgår från dig och dina funderingar kring studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig klargöra dina tankar och intressen och ge dig en överblick över din situation. Målsättningen med studievägledning är att ge dig ett bättre beslutsunderlag för ditt val - ökad självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära.

Studie- och yrkesvägledaren kan fungera som ett bollplank och hjälpa dig att konkretisera tankar och önskemål i en studieplan. Du kan också få allmän information om utbildningar och yrken för att komma vidare i din planering.

Vad behöver jag inför ett samtal?

  • Ta med betyg och andra viktiga handlingar
  • Skriv gärna ner dina tankar och funderingar

Kontakta studie- och yrkesvägledare

Länk till kontaktuppgifter för studie- och yrkesvägledare (intern länk)