Anpassad grundskola

Elever som inte kommer att kunna nå grundskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada ska få gå i anpassad grundskola. I Nordmalings kommun finns anpassad grundskola för elever i årskurs 1-9.

För att tillhöra anpassad grundskola målgrupp krävs två saker:

  • Eleven har intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada.
  • Eleven bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav

För att ett mottagande ska vara möjligt krävs att en utredning bestående av fyra bedömningar görs:

  • en pedagogisk bedömning
  • en psykologisk bedömning
  • en medicinsk bedömning
  • en social bedömning

När skolan gör en utredning ska den ske i samråd med elevens vårdnadshavare.

Anpassad grundskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och så långt det är möjligt motsvara den utbildning som finns i grundskolan. Apassad grundskola omfattar utbildning i ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Utbildningen kan även omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Inom anpassad grundskola finns en inriktning som benämns träningsklass eller träningsskola. Den är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Anpassad grundskola i Nordmaling

I Nordmalings kommun finns anpassad grundskola i samma lokaler som Artediskolan 4-6.
Vi erbjuder er anpassad grundskola för elever i årskurs 1-9.

Om du vill veta mer om vad anpassad grundskola innebär kan du besöka Skolverkets hemsida.

Om du har frågor kring särskolan kan du kontakta ansvarig rektor.