Lånedator

Du som går i grundskolan har rätt att få tillgång till en Chromebook, en slags dator, för att kunna ta del av undervisning och utföra skolarbete.

Avtalet för din lånedator hittar du här:

Avtal lånedator (Chromebook) Pdf, 138.9 kB.