Fritidshem

Fritidshem

Fritidshem (eller fritids som det ofta kallas) är en verksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov. Nordmalings kommun erbjuder skolbarnomsorg för barn från förskoleklass upp till årskurs 6.

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov. Fritidshemmet är ett viktigt komplement till skolan för att skapa mångsidighet, helhet och kontinuitet i barns uteckling och lärande. I fritidshemmet ska lek och skapande få ett stort utrymme och verksamheten ska formas utifrån barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.

Fritidshemmen är integrerade med skolan och riktar sig till barn från förskoleklass till årskurs 6. Fritidshemsverksamhet i kommunal regi finns i Nordmaling, Rundvik, Lögdeå, Nyåker, Gräsmyr och Håknäs.

Varje skola har möjlighet att utifrån lagstiftning och allmänna råd utforma fritidshemsverksamheten. För kontakt med fritidshem se under respektive skola eller under kontakter.