Artediskolan F-3 fritidshem

Fritidshemmen i Nordmaling består av 2 avdelningar -Smultronet, Hallonet. De två olika avdelningarna är åldersindelade. De allra yngsta eleverna går på Hallonet och de lite äldre eleverna går på Smultronet. På Gluggen har vi elever från åk 3 ända upp tom åk 6. Smultronet och Hallonet har sina lokaler på Artediskoaln F-3.

Fritidshem ingår i skolenheten Levarskolan F-3. Fritidshem har ett barnomsorgsansvar och ett likvärdigt pedagogiskt ansvar avseende undervisning av elever. Undervisning i fritidshem skiljer sig från skolan som bedriver undervisning enligt schema och fastställd timplan. Fritidshemmet har som uppdrag att komplettera skolans undervisning för att främja elevers måluppfyllelse samtligt som det ska vara en fri och avslappnad tillvaro för eleven. Planeringen ser olika ut varvid man fångar eleven i leken eller aktiviteter för att främja utvecklingen mot ökad måluppfyllelse.

Sommarfritids

Levarskolan har under semesterveckorna öppet 4 veckor och vårdnadshavare anmäler sitt behov om sommarfritids minst två månader före. I de fallen man är i behov av sommarfritids så behöver man ett intyg från arbetsgivaren som påvisar att man arbetar varvid man har behov om barnomsorg sommartid. Som vårdnadshavare så behöver man meddela fritidshemmet i god tid före sommaren ifall man önskar plats under sommaren. Vanligtvis så är sista datum som senast 2:a veckan i maj.

Länk till E-tjänster inom barn och utbildning - Nordmalings kommun

Besöksadress

Stallgatan 16
914 33 Nordmaling

Postadress

Nordmalings kommun
Smultronet och Hallonet
Artediskolan F-3
914 81 NORDMALING

Telefon

Expedition: 0930-141 34

Personalrum: 0930-140 78

Hallonet: 0738051471

Smultronet: 0738051654

Rektor Petra Vestermark

0930-14079, 0761379186

petra.vestermark@nordmaling.se