Håknäs fritidshem

Fritidshemmet i Håknäs - Pärlugglan består av en avdelning med elever från både Levarskolan och Kyrkovallen. Det är en mindre elevgrupp. Morgonen startar upp med frukost och vissa enklare aktiviteter innan eleverna åker buss till sin skola. Efter skoldagens slut åker man bussen tillbaka till fritidshemmet igen.

En personal har hand om frukosten och en annan ansvarar för eftermiddagarna.

Fritidshemet ingår i skolenheten Levarskolan F-3. Fritidshem har ett barnomsorgsansvar och ett likvärdigt pedagogiskt ansvar avseende undervisning av elever. Undervisning i fritidshem skiljer sig från skolan som bedriver undervisning enligt schema och fastställd timplan. Fritidshemmet har som uppdrag att kompletera skolans undervisning för att främja elevers måluppfyllelse samtligt som det ska vara en fri och avslappnad tillvaro för eleven. Planeringen ser olika ut varvid man fångar eleven i leken eller aktiviteter för att främja utvecklingen mot ökad måluppfyllelse.

Det sker ett kontinuerligt samarbete med Levarskolans fritidshem över läsåret. Under loven stänger Håknäs och eleverna vistas då på Levarskolan. Förutsättningen för att det ska ske beror på hur många elever som är lediga från fritids i Håknäs under loven.

Sommarfritids

Levarskolan har under semesterveckorna öppet 4 veckor och vårdnadshavare anmäler sitt behov om sommarfritids minst två månader före. I de fallen man är i behov av sommarfritids så behöver man ett intyg från arbetsgivaren som påvisar att man arbetar varvid man har behov om barnomsorg sommartid. Som vårdnadshavare så behöver man meddela fritidshemmet i god tid före sommaren ifall man önskar plats under sommaren. Vanligtvis så är sista datum som senast 2:a veckan i maj.

Länk till E-tjänster inom barn och utbildning - Nordmalings kommun

Besöksadress

Byvägen 24
914 96 Håknäs

Postadress

Nordmalings kommun

Pärlugglans fritidshem
914 81 NORDMALING

Telefon

Personalrum: 0930-141 52

Rektor Petra Vestermark

0930-14079, 0730794172

petra.vestermark@nordmaling.se