Byte av skola eller program

Om du vill byta gymnasieskola eller program - vänd dig då till studie- och yrkesvägledare på den skola där du studerar.