Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledaren är utbildad för att kunna hjälpa dig att komma fram till rätt beslut om din utbildning och yrkesinriktning

I skolans uppdrag ingår att ge elever underlag för fortsatt utbildning. Det är studie- och yrkesvägledarens särskilda uppgift att informera och vägleda eleverna inför fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Vägledaren ska också vara till stöd för alla som arbetar på skolan med studie- och yrkesorienterande insatser.

Grundskolan har i uppdrag att samverka med gymnasiala utbildningar som eleven fortsätter till. Skolan ska också samverka med arbetsliv och närsamhälle. Alla som arbetar i skolan ska då verka för att utveckla kontakter med kultur-, förenings- och arbetsliv utanför skolan. All personal i skolan ska också motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på kön, social eller kulturell bakgrund.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledare grundskola, KAA
Kenneth Nordström
Telefon: 0930-141 50
Mobil: 070-300 49 90
E-post: kenneth.nordstrom@nordmaling.se

Utbildningskoordinator/Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
Jennie Forslund
Telefon:0930-140 63, 072-2493640
E-post: jennie.forslund@nordmaling.se