Val och antagning

Alla under 20 år kan söka gymnasieutbildning, utbildningen måste dock kunna påbörjas innan du fyllt 20 år. Du kan inte söka gymnasiet om du tidigare gått ett nationellt gymnasieprogram eller en likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate (IB).

Ansök om plats

Du som går i skolår 9 i Nordmalings kommun får ett papper med information och inloggningsuppgifter med information om hur du väljer. Processen ser ut ungefär såhär:

 • Januari-februari: sökwebben är öppen 12 januari-12 februari. Inloggningsuppgifter får du från din studie- och yrkesvägledare.
 • I april får du besked om preliminär antanging. Du kan då logga in och göra omval.
 • Sista ansökningsdag är i början av maj.
 • I slutet av juni/början av juli kan du logga in och se samt svara på ditt antagningsbesked.
 • I augusti öppnar reservantagningen.

Valet till gymnasiet börjar i januari när sökwebben är öppen under cirka en månad. I april blir den preliminära antagningen färdig och sedan kan du göra omval. Ditt slutgiltiga besked om antagning kan du läsa i slutet av juni. Mer information hittar du på gymnasieantagningens hemsida:

Länk till Gymnasium Västerbottens antagningssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behörighet

För att bli antagen till ett nationellt program eller ett specialutformat program krävs att du har slutfört grundskolan med godkända betyg i engelska, matematik och svenska eller svenska som andraspråk.


Om du inte har godkända betyg i nämnda ämnen kommer du att bli kontaktad av Individuella programmet.

Meritvärde

Du som nu ska söka gymnasiet har fått betyg i den nyaste skalan. I den finns sex betygsnivåer. Dessa är:

 • A(=MVG)=20 poäng
 • B=17,5 p
 • C(=VG)=15 p
 • D=12,5 p
 • E(=G)=10 p
 • F=Icke godkänt (IG)=0 p

Komplettering

Om du skulle ångra ditt val under ansökningsperioden finns det möjlighet att göra ett omval. Detta ska göras före den 7 maj.

Intagningsbesked och reservplats

I början av juli får du ett intagningsbesked. Har du även sökt utbildning utanför länet eller på friskolor som inte kommunen sköter intagningen för, kan du få fler intagningsbesked. Det är viktigt att du följer anvisningarna i respektive besked och svarar inom det datum som finns angivet, annars kan ungdomar som väntar på en reservplats bli utan.

Reservintagning

Efter den slutliga intagningen börjar reservintagningen. Det brukar vanligen ske från juli månad och framåt. Du som får besked tidigt får intagningsbesked på posten. Ju närmare terminstart det är ju fler blir uppringda på telefon.

Studier på annan ort

Vill du söka utbildning i annan kommun eller friskola gör du det också via webben. Din studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig om du inte känner sig säker på hur du ska göra.

Riksidrottsgymnasiet

Du som söker till ett riksidrottsgymnasium måste göra två ansökningar. Via riksidrottsförbundet (RF) gör du en separat ansökan för dina idrottsmeriter, notera att ansökningstiden skiljer sig mellan olika idrotter och specialidrottsförbund. Dessutom måste du göra en vanlig gymnasieansökan till det program som du vill gå.