Gymnasieskolor i länet

I Nordmalings kommun finns endast språkintroduktionsprogrammet för nyanlända ungdomar. I Västerbottens län finns gymnasier i Umeå, Lycksele, Skellefteå, Storuman, Vilhelmina och Vännäs

Hitta rätt gymnasieutbildning

På Gymnasieantagningen Västerbottens egen hemsida hittar du samlad information om samtliga gymnasieskolor i Västerbottens län samt vilka program de har.

Länk till Gymnasieantagningen Västerbottens hemsida (extern hemsida, öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Språkintroduktionsprogrammet i Nordmaling

Syftet med språkintroduktionsprogrammet är att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

På språkintroduktion kan eleven också få undervisning i andra grundskole- och gymnasieämnen som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. Utbildningen läggs upp efter att elevens fått sina kunskaper validerade - det vill säga att man har tagit reda på vilken nivå av utbildning som passar eleven.

Språkintroduktion är inte sökbar utan individuellt anpassad efter varje enskild elevs behov.

Eleven måste påbörja utbildningen senast det första kalenderhalvåret det år han/hon fyller 20 år. Förasylsökande och för de som vistas i Sverige med tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller istället att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyllt 18 år.

För att bli behörig att söka till gymnasieskolans yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik + fem andra ämnen. Totalt 8 betyg.

För högskoleförberedande program behövs godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik + nio andra ämnen. Totalt 12 betyg.