Djurskydd

Sedan 1 januari 2009 är det Länsstyrelsen som har ansvar för djurskyddskontroll i länet medan miljöenheten i Nordmalings kommun ansvarar för miljötillsyn enligt miljöbalken.

Ansvaret för djurskyddskontroll och för foderkontroll ligger sedan 2009 hos Länsstyrelsen. Länsstyrelsens tillsynsverksamhet omfattar bl.a. djur i lantbruk, sällskapsdjur, försöksdjur, cirkusar och transporter.

Miljöenheten i Nordmalings kommun ansvarar fortfarande för miljötillsynen enligt miljöbalken. Det innebär tillsyn över djur så att de inte orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön samt tillsyn hos lantbrukare och större djurägare på gödsel, kemikalier, avfall, spridning, animaliska biprodukter m.m.

Tillstånd inom tätbebyggt område


I Nordmalings kommun krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsenheten för att hålla följande djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfå som inte är sällskapsdjur
  • orm, giftiga spindlar, skorpioner m.m.

Du ansöker om djurhållning genom blanketten i vårt blankettarkiv:

Länk till ansökan om djurhållning

Lantbruk

Om du har ett lantbruk finns det en hel del att tänka på när det gäller djur. Du hittar informationen på sidan Lantbruk:

Länk till lantbruk Länk till annan webbplats.

Tillstånd för verksamhet och djurstallar

Den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring, ska ha tillstånd för det från Länsstyrelsen i Västerbotten. Vid prövning av tillståndet kontrolleras att den som söker tillståndet kan anser lämplig och att anläggningarna där verksamheten ska bedrivas är lämplig.

En förprövning måste göras hos Länsstyrelsen vid nybyggnad, ombyggnad eller tillbyggnad av stall med mer än fyra djurenheter när det gäller hästar. För övriga djurslag måste förprövning göras om det gäller mer än nio djurenheter.

Länk till Länsstyrelsens ansökan om tillstånd för djurhållning Länk till annan webbplats.

Djurskyddskontroll

Länsstyrelsen bedriver myndighetsutövning inom områdena djurskydd, livsmedel, foder och animaliska biprodukter, djurhälsopersonal samt smittskydd. Länsstyrelsen har sedan 1 januari 2009 ansvar för djurskyddskontrollen i länet. Alla som bedriver verksamhet där lagstiftningen inom något av våra områden blir tillämplig kan bli föremål för kontroll eller tillsyn.

Det är till Länsstyrelsen du bland annat ska anmäla bristande djurhållning.

Om du har frågor kan du ringa till Länsstyrelsens djurskyddstelefon på telefon 090-10 82 70 eller skicka e-post till djurskydd.vasterbotten@lansstyrelsen.se. Mer information hittar du på länsstyrelsens hemsida:

Länk till Länsstyrelsens hemsida om djurskyddskontroll Länk till annan webbplats.