Ansök till vuxenutbildning

För att studera på vuxenutbildning i Nordmalings kommun behöver du fylla i en ansökan. Se även vilka kriterier som gäller för studier hos oss.

Hur ansöker jag om vuxenutbildning?

Länk till Ansöka om vuxenutbildning (extern länk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också kontakta studie- och yrkesvägledare för frågor som rör ansökan och för att upprätta en individuell studieplan.

Kontakta studie- yrkesvägledare

Länk till kontaktuppgifter för studie- och yrkesvägledare (intern länk)

Vilka urvalsregler gäller för vuxenutbildning?

Det finns ingen platsgaranti inom vuxenutbildningen.

Urval ska tillämpas om samtliga behöriga sökande inte kan antas till utbildningen.

För sökande som har rätt till utbildningen ska dock inget urval göras, i och med beslutet om mottagande räknas dessa personer även som antagna till utbildningen.

Urval regleras i förordningen om vuxenutbildning. Reglerna om urval anger i vilken ordning olika grupper av sökande som alla har ett stort behov av utbildning ska prioriteras.

Vid urval ska företräde ges, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,
  2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan,
  3. är eller riskerar att bli arbetslös,
  4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller
  5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Från och med 1 juli 2021 finns det inga särskilda bestämmelser om urval för sådan utbildning som kommunerna erhåller statsbidrag för inom regionalt yrkesvux. Det innebär att samma regler om urval ska tillämpas för all utbildning inom komvux på gymnasial nivå.

Källor: 20 kapitlet 2, 19, 19 b, 22 och 23 §§skollagen och 3 kapitlet 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Resebidrag

Du som är folkbokförd i Nordmaling men studerar vid Komvux i Umeå eller Örnsköldsvik kan ha rätt till resebidrag om du reser kollektivt. Läs mer på sidan resebidrag:

Länk till information om resebidrag (intern länk)