Vad kan du studera

För dig som vill studera i vuxen ålder finns det stora möjligheter att kunna studera det du vill.

Vilken utbildning erbjuder Nordmalings kommun?

  • Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI)
  • Kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå
  • Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning för vuxna

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI)

Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter.

Läs- och skrivinlärningen får ske på elevens modersmål eller något annat språk som eleven behärskar. Läs mer om SFI här.

Kommunal vuxenutbildning

Grundläggande nivå

Grundläggande vuxenutbildning motsvarar grundskolans nivå och är anpassad efter vuxnas behov.
Om du har ett annat modersmål än svenska ska du ha lägst betyg Godkänt i SFI (Svenska för invandrare) kurs D.

Gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning motsvarar kurser inom gymnasieskolan. Vi kräver att du ska ha kunskaper som motsvarar att du klarat grundskola eller grundläggande nivå innan du kan söka till gymnasiala kurser. Vissa kurser kan bygga på att du har särskilda förkunskaper. Om så är fallet anges det i skolornas egna kursprogram.

Yrkesvux

Du som behöver en yrkesutbildning på gymnasienivå kan studera på Yrkesvux.

Vård och omsorgsutbildning med stöd i svenska/svenska som andraspråk

Utbildningen är en kombinerad vårdutbildning med svenska som andraspråk.

Kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning för vuxna

Grundläggande nivå

Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i grundsärskolan ska ge.

Gymnasial nivå

Utbildning på gymnasial nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen på nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan ska ge.

Kontakta studie- yrkesvägledare

Länk till kontaktuppgifter för studie- och yrkesvägledare (intern länk)